انتشار:  دوشنبه 1 بهمن 1397  ::  13:06

سرویس کردستان

دولت دورهمی درکردستان/ سیاست بازی نفس اقتصاد کردستان را بریده است

سرویس کردستان- 6 سال از آغاز به کار  دولت یازدهم و دوازدهم درکشورمی گذرد. دولتی که یکی از پایه های اساسی شعارهایش رفع مشکلات اقتصادی بود و حال به تحقیق می توان گفت تقریبا هیچ یک از شعارهای رنگ و لعاب دار آن حداقل در استان کردستان تحقق نیافته است.

نگاهی اجمالی به کارنامه دولتمردان یازدهم و دوازدهم در استان کردستان نشان می دهد  هیچکدام از شعارهای اقتصادی دولت نه اینکه جامه عمل به خود نپوشید بلکه بسیاری از فرصت های قبلی را هم در چنبره سیاسی خود به انفعال کشانید. این رویه مدیریتی درکلان کشور کاملا ملموس و مشهود است ولی بروز آن در کردستان آزار دهنده تر است. مدیریت دولت در استان به یک حلقه دورهمی تبدیل گردیده است. حتی دایره اصلاح طلبی را بقدری تنگ کرده اند که تنها افراد بخصوصی در این دورهمی می توانند حضور داشته باشند. جالب این است که از طیف های مختلف اصلاح طلبی فقط و فقط طیف افراطی از درون حزب مشارکت حق رسیدن به مسئولیت ها و مناصب دولتی را دارند و برای اصلاحات مراتبی قائلند. این طیف روحیه برترجویی و غرور و تکبر و خود بزرگ بینی را از دولت اشرافی اقتباس کرده و از آن معجونی گفتمانی به وجود آورده اند که تنها از آن همانا تعبیر دولت دورهمی وچند نفره برداشت می گردد.

دولت دورهمی در کردستان همان هایی هستند که به نام خلوص اصلاح طلبی به جایگاه های بزرگی دست یافتند،  بسیاری ازهمراهان خود را از اتوبوس پیاده کردند و با شیوه های الیگارشی بر مناصب و مساند ایستادند. به عنوان نمونه جای بسی تاسف برای دولت ومدیران ارشد می باشد که حیاتی ترین مراکز تولید ثروت را در استان کردستان به دست سیاسی ترین افرادی از طیفی خاص سپرده اند که تارو پود وجود و ذاتشان سیاسی بوده وحتی دم و بازدم های نفسهایشان هم بوی سیاست می دهد مدیرانی که اقتصاد و توسعه را با شاقول سیاست اندازه گیری می کنند ومع الاسف دولتیان ناآگاه به مسائل مردم کردستان این چند نفر را نماینده افکار عمومی می شناسد ودست آنها را برای هرگونه اقدامی باز گذاشته اند و دست مدیریت ارشد استان را برای هرگونه تغییر بسته اند. این تیم دورهمی از هیچ اقدامی برای ماندگاری خود دریغ نکرده اند در حالی که اگر تنها یکی از این اقدامات جناحی که در این دولت روی داده است در زمانی دیگر اتفاق می افتاد یقینا همین زبان های در کام فروخفته آسمان را به زمین می دوختند.

 درهیچ دولت و یا سازمانی سابقه نداشته که فردی 50 ساله را شبانه به عضویت سازمانی نیمه دولتی درآورده و فردا صبح حکم بزرگترین بنگاه اقتصادی استانی را بنام او صادرکنند مدیری که در طول دوره مدیریتش حتی یک واحد تولیدی به اقتصاد استان نیفزوده و بلکه عامل تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی استان گردیده است. کاش مداحان قدرت و ثروت از این سازمان مطالبه گری کرده وگزارش عملکردی ازخدمات این مدیر یکشبه به اذهان عمومی ارائه بدهند. مگر نه این است که اصلی ترین دغدغه مردم معضلات اقتصادی می باشد.  کلید بسیاری از این مشکلات  در دست سازمان صمت  است اما این سازمان ظاهرا قفل کردن را بهتر از کلید انداختن و گشایش بلد است.

سازمانی که واحدهای صنعتی اش را باخاک یکسان کردند تجارتش را تعطیل کردند و معادنش آئینه دقی برای فعالین اقتصادی گردیده است. اگر غیر از این است مدیر سیاسی این سازمان گزارشی به فعالین معدنی بدهد و از کارنامه خود دفاع کند و دلایل رکود بی سابقه معادن را توضیح بدهد. پاسخی برای تعطیلی و نابسامانی تجارت و بازار ارائه بدهد واگرجلسات مستمر سیاسی اجازه داد آماری از ویرانه های صنعت استان نیز به نخبگان و فعالان و کارگران بیکارشده بخش تولید بدهد. اگر حضور دائمی در اتاق های فکرانتخاباتی مجالی داد آماری از تسهیلات پرداختی به  همفکران خودشان( حداقل به مابقی همراهان سابقشان بدهد) لطفا به مردم بگویید که این دولت دورهمی دراستان همزمان عضوهیات مدیره چند موسسه دولتی و غیردولتی با چه مزایایی می باشید؟ لطفا مدارک مدیران انتصابیتان در موسسات را با قید مدرک تحصیلی وسوابق مرتبط ارائه بدهید. اگرهم ازدورهمی های سیاسی شبانه فارغ شدید یادی هم از جوانان تحصیلکرده افسرده این جامعه بکنید که شاید شبی را ازکابوس بیکاری به صبح نرسانند.