انتشار:  جمعه 19 بهمن 1397  ::  09:48

سرویس ترکیه

گزارش دانشگاه لندن:

طاهر الچی را چه کسی به قتل رساند؟

سرویس ترکیه - دانشگاه لندن که بنا به درخواست کانون وکلای دیاربکر و انجمن حقوق بشر ترکیه تحقیقات پیشرفته ای را در خصوص حادثه ترور طاهر الچی، رئیس کانون وکلای دیاربکر ترکیه آغاز کرده بود بعد از ماه ها نتایج تجزیه و تحلیل این قتل را در گزارشی منتشر کرد.

به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه جمهوریت، دانشگاه لندن که بنا به درخواست کانون وکلای دیاربکر  و انجمن حقوق بشر ترکیه تحقیقات پیشرفته ای را در خصوص حادثه ترور طاهر الچی، رئیس کانون وکلای دیاربکر ترکیه آغاز کرده بود بعد از ماه ها تجزیه و تحلیل ویدیوها، صداها، تصاویر و شواهد موجود از روز حادثه با استفاده از دستگاه های فوق پیشرفته، گزارش تکان دهنده ای از ترور طاهر الچی منتشر کرده است که بر اساس آن طاهر الچی به وسیله یکی از سه پلیس حاضر در صحنه ترور به قتل می رسد.

در این گزارش آمده است: سه نیروی پلیس که در داخل کوچه در روز 28 نوامبر 2015 اقدام به تیراندازی کرده اند متهمان اصلی ترور طاهر الچی هستند. این نیروهای پلیس که در این گزارش با نام های A، C و D کد گذاری شده اند در آنالیزهای فوق پیشرفته صدا، تصاویر، مستندات و ویدیوها که توسط دانشگاه لندن صورت گرفته است همچنین ارائه تصاویر 3 بعدی دیجیتالی از روز حادثه به عنوان متهمان اصلی این پرونده شناسایی شده اند.

در بخشی از این گزارش آمده است: بر اساس آنالیزهای صورت  گرفته نیروهای پلیس A، D و C هنگام تیراندازی به سمت نیروی PKK که در حال فرار از کوچه بود به سمت طاهر الچی نیز شلیک می کنند. در شکل های گرافیکی و تصاویر 3 بعدی دیجیتالی ثابت شده است که گلوله ای که طاهر الچی را به قتل رسانده است می تواند از اسلحه یکی از این سه نیروی پلیس خارج شده باشد. نیروی پلیس C در شلیک های 24، 26، 28 و 29 که متعلق به او می باشد دقیقا به سمت طاهر الچی شلیک می کند. این نیروی پلیس تنها نیرویی است که در آنالیزهای صورت گرفته بدون مانع و مستقیم به سمت طاهر الچی شلیک کرده است.

 

کد خبرنگار: 30102