انتشار:  چهارشنبه 23 مرداد 1398  ::  16:52

سرویس آذربايجان غربي

سخنگوی شورای اسلامی شهر مهاباد پیشنهاد کرد:

شورای شهر مهاباد مصوبه شهردار منتخب جدید را ابطال کند

سرویس آذربایجان غربی- سخنگوی شورای اسلامی شهر مهاباد در نامه ایی سرگشاده از کش‎دار شدن پروسه انتخاب شهردار مهاباد، انتقاد کرد و نوشت؛« طولانی شدن این پروسه باعث شکل گرفتن فضای ناخوشایندی در اذهان عمومی و مخدوش شدن اعتبار انتخاب حداکثری اعضای محترم شورای شهر مهاباد شدە است».

به گزارش کردپرس، بعد از گذشت 87 روز از معرفی "کامران فاتح" به عنوان چهل و سومین شهردار مهاباد، هنوز حکم آن توسط استاندار آذربایجان غربی تنفیذ نشده است و تلاش های 5 تن از اعضای موافق شورای اسلامی شهر با این کاندید منتخب تا کنون انجامی نداشته است.

ابراهیم کریمی، سخنگوی شورای اسلامی شهر مهاباد در نامه ایی سرگشاده از وضعیت موجود و کش دار شدن پروسه انتخاب شهردار مهاباد انتقاد کرد و نوشت؛

«تجربە و حضور در میدان بسیار پییچیده ادارۀ امور شهر، بدون شک همۀ ما را بە سطحی از درک در این حوزە رساندە کە بە‌صورت جدی و بی‌پرده، نسبت بە آیندۀ شهرِ مهاباد، در حوزۀ مسئولیت و اختیارات شورای اسلامی، بە گفت‌وگو بپردازیم. لذا تصمیم گرفتم مواردی را خدمت شما سرورانِ عزیزم مطرح کنم.

تحولاتِ ساختاری در چگونگی حاکمیتِ سیاسی، اقتصادی، آموزشی، و فرهنگی، شهرها را، بە‌عنوان نمود عملیِ بروزِ این تحولات، در مرکز و کانون برنامەریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها قرار داده است. برای رسیدن بە مطلوبیت‌های مناسب‌تر در زیست نوین ‌شهریِ خویش، لازم است دقت داشتە باشیم که تدبیرهای ما باید زمینه‌ای فراتر از سنت‌های آمرانە را مهیا کند و در یک شهر و در فضای کالبدیِ آن تقلیل پیدا نکند. باید نگاە بە شهر و راهبرد ادارۀ شهر بر پایۀ هماهنگی بینِ رویکرد جسمانیت و روحانیت شهر و در راستای هم برنامە‌ریزی شوند.

متأسفانە گاهی اظهارات دربارۀ شهر مهاباد با درک نادرست و دقت ناکافی همراه است و بینِ این دو مؤلفە هماهنگی وجود ندارد. این درحالی است که تجربۀ شهرهای واجد پایداری در ابعاد گوناگون زیست ‌شهری از تدوین راهبردی با ایجاد هماهنگی و تعادل در هر دو بخش حکایت دارد. امید است به این نکتۀ مهم توجه شود.

اقتصاد شهری بدون شک ازجملە عامل‌های مهم در مدیریت شهری است. اقتصاد شهری جزئی از کلیت اقتصاد ملی است و بافت و ساخت اقتصاد ملی بر آن بسیار مؤثر است؛ بااین‌حال، باید شهرداری‌ها خود را از منشٲهای قدیمی و کلاسیک تولید درآمد رها کنند.

باید سرچشمەهای جدیدی برای درآمدزایی سیستم مالی خودگردان خویش تعبیە کنند. خام‌فروشی منابع دیگر منشٲ مناسبی برای توسعۀ شهری محسوب نمی‌شود. متٲسفانە برای این  مهم ارادۀ جدی وجود ندارد؛ هرچند این مورد نیازمند تشکیل یک کارگروە مطالعاتی است تا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها را با رویکردِ عملی برآورد کند. تٲکید و اصرار بر ساختار اقتصادی و منابع کلاسیک بە تعمیق مشکلات موجود مالی منجر می‌شود، مشکلاتی کە کم‌کم تمام بخش‌های ما را دچار ناکارآمدی می‌کند. برابرِ سرفصل‌های قانونی، شهرداری‌ها می‌توانند در حوزۀ اقتصاد حضوری مولد داشتە باشند. نبود همت نسبت بە تغییر در این موضوع دامنۀ مشکلات را گستردە‌تر می‌کند.

در رویکردهای نوین ادارۀ امور شهری، بر شفافیت در تمام حوزها تأکید می‌شود. با توجە بە جایگاە شهرداری‌ها در ساختار مدیریت کلان کشوری، کە نهادی خودگردان و متکی بە همکاری شهروندان تعریف شده‌اند، هر میزان که اعتماد شهروندان بیش‌تر باشد، سرمایەهای اجتماعی و معنویِ شهرداری‌ها و شوراها بیش‌تر خواهد بود. شفافیت عامل افزایش اعتماد عمومی است. در شرایط جدید، با توجە به توسعۀ فضای مجازی، با اطلاع‌رسانیِ بە‌موقع و در جریان قرار دادنِ شهروندان از امورات شهرشان، بدون شک تا حدی به اصلِ شفافیت پاسخ داده می‌شود.

از طرف دیگر، لازم است ارگان‌های مرتبط با این موضوع فعال و بە‌روز شوند. پرتال شهرداری و اعلام مصوبات و تدوین گزارش‌ها از امورات مختلف، اعم از آن‌چه انجام شده یا نشده و به‌اشتراک گذاشتن آن‌ها‌ و مشخص کردن موانع، مشارکت ‌عمومی را در حوزۀ ادارۀ شهری تقویت می‌کند. پیشنهاد می‌کنم، برای رفع بحران‌های موجود، رویۀ جدید اتخاذ شود و بازنگریِ لازم صورت گیرد.

تخریبِ چهرۀ شورا نزد مردم، بە‌‌عنوان نهادی انتخاباتی، آسیبی جدی و جبران‌ناپذیر است. تقویت مشارکت و مردمی کردن امور باعثِ ایجاد فرصت‌های گوناگونی می‌شود. بە همین دلیل، باید همگی نسبت بە این موضوع حساس باشیم.

همۀ ما، اعضای شورای اسلامی، واقفیم کە شهرمان در شرایط مطلوبی نیست. باید دربارۀ ترافیک شهر و نیروهای انسانی و سازمانِ شهرداری برنامەریزی شود و این موارد سامان یابند. مسئلۀ بدهی‌های شهرداری بە پرسنل و ارگان‌ها و شاکیانِ خصوصی بە راهکاری فراتر از آن‌چە هست نیاز دارد.

سرانۀ فرهنگی و سرانۀ فضای سبز نیازمند افق والاتری است. ایجاد پارک‌های تخصصی برای کودکان و معلولان باید مدنظر قرار گیرد. در فضای شهری، نسبت بە نصب اِلِمان‌های اجتماعی و فرهنگیِ مرتبط با تاریخ و پیشنۀ مهاباد، برنامه ریزی واقدام جدی صورت گیرد. ساخت‌وسازهای بی‌رویە و خارج ازضوابط طرح تفصیلی آیندۀ اجتماعی و انسانی مهاباد را تهدید می‌کند. باید دربارۀ وضعیتِ نامطلوب سدِ معبر چارە‌اندیشی شود. برای حل این امور، اگر بە شیوۀ درست برنامەریزی نکنیم، آسیب‌های جبران‌ناپذیری پیشِ روی ما خواهد بود.

پروسۀ کشدار شدنِ انتخاب شهردار مهاباد، که مهم‌ترین وظیفۀ شورای اسلامی است، باعث شکل گرفتن فضای ناخوشایندی در اذهانِ عمومی شدە است.

 ضروری است این پروسە، کە باعث شدە اعتبارِ انتخابِ حداکثریِ اعضای محترم شورا مخدوش شود، هرچه زودتر به پایان برسد. هرچند در این رابطە لازم است ارگان‌های ذی‌صلاح هم نسبت بە اتمام و نهایی شدنِ این موضوع نقشِ فعال‌تر و جدی‌تری داشتە باشند؛ چون تعلل در این موضوع، جدا از آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای شهرِ مهاباد، بە‌لحاظ مدیریتی هم برای وجهۀ قانونی آن‌ها ناخوشایند خواهد بود.

این‌جانب، با توجە به سطحِ مشکلاتِ شهری، در صورت تداوم این بلاتکلیفی، پیشنهاد‌ می‌کنم مصوبۀ شورای اسلامی، در رابطە با انتخاب آقای کامران فاتح، شهردار منتخب، ابطال  شود.

 در پایان ضمن تشکر از تمامیِ اعضای محترمِ شورای شهر، یادآور می‌شوم که بیان موارد فوق صرفاً برای به‌وجود آمدنِ شرایطِ مطلوب‌تر در حوزۀ مدیریتِ مهاباد است. امید است با همت همۀ شما عزیزان بتوانیم قدمی شایستە برای شهروندانِ شریف مهاباد برداریم».