زوج های جوان نباید به دلیل مشکل مالی از داشتن فرزند محروم شوند
سرویس کرمانشاه _ دکتر عبداله سعادت فر گفت: خوشبختانه سازمان های بیمه گر کمک کرده اند تا هزینه های مالی زوج های نابارور جبران شود و افراد به سبب مشکل مالی از داشتن فرزند محروم نشوند.

به گزارش کردپرس؛ رئیس بیمارستان معتضدی کرمانشاه عنوان کرد: مرکز ناباروری بیمارستان معتضدی به عنوان یکی از بهترین مراکز دولتی در غرب کشور در حال فعالیت است که در صدد توسعه کمی، کیفی و فیزیکی این مرکز هستیم.

وی افزود: بیمارستان معتضدی به لحاظ شرایط خاص و به عنوان سانتر زنان و زایمان دارای اهمیت می باشد بیش از نیمی از افراد جامعه که همان زنان می باشند با این مرکز در ارتباط هستند.
دکتر سعادت فر عنوان کرد: سیاست کلی کشور و جمعیت بر اساس معیار هایی چیده شده که مراکز زنان و زایمان به سبب ارتباط با مادران باردار دارای اهمیت زیادی می باشند.

وی ادامه داد: شرایط مادران باردار و مراقبت از آنان با بیماران دیگر بسیار متفاوت است و نیاز به یک مراقبت خاص دارد، زیرا کوچکترین اهمال و سهل انگاری می تواند جان دو نفر یعنی مادر و نوزاد را به خطر بیندازد.

رئیس بیمارستان معتضدی کرمانشاه بیان کرد: طبق نظر کارشناسان و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری کشور با بحران جمعیت و بحران پیری مواجه شده است، از همین رو سیاسی های کلی جمعیت بر اساس افزایش جمعیت بنا شده است.

وی گفت: طرح توسعه مرکز ناباروری (IVF) و اورژانس بیمارستان را به زودی آغتز خواهیم کرد، همچنین راه اندازی معاونت های فرهنگی و پژوهشی بیمارستان را نیز  در دستور کار داریم.