درصورت شکست تلاشهابرای رسیدن به توافق باید در پارلمان مسئله ریاست جمهوری تعیین تکلیف شود
سرویس کردستان و اقلیم کردستان_ ستران عبدالله عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد جناحهای شیعه در مورد انتخاب نامزد پست ریاست جمهوری به احزاب کردستانی مهلت دادند، در صورت عدم توافق هم باید در پارلمان این مسئله تعیین تکلیف شود.

به گزارش کرد پرس به نقل از آوینه،:« ستران عبدالله عضو دفتر سیاسی یکیتی در دیدار با شماری از رسانه های اتحادیه میهنی  گفت:« جناح های شیعی به تعهدات قبلی خود با اتحادیه میهنی پایبند هستند و همچنین به تعهدات با حزب پارتی که در این اواخر به همپیمانان اداره دولتی پیوسته پایبند هستند.
ستران عبدالله گفت:«  اتحادیه میهنی معتقد است که اگر توافقی حاصل نشد، باید تابع دموکراسی باشیم و در پارلمان این مسئله حل و فصل شود و تصمیم نهایی گرفته شود.
این در حالی است که ترکی العتبی از روسای دولت قانون ، نشست پارلمان عراق در روز چهارشنبه آینده را درباره انتخاب  رییس جمهور رد کرد.
ترکی العتبی همچنین گفت:« در روز چهارشنبه آینده تنها با هیات  کردستانی جلسه دارند و این جلسه در مورد تعیین سرنوشت پست ریاست جمهوری خواهد بود.