گروههای وابسته به ترکیه در سوریه آینده بدی دارند
سرویس جهان- نشریه فوربز با اشاره به درگیری هیئت تحریر شام با ارتش آزاد سوریه وابسته به ترکیه و تضعیف گروههای تحت حمایت ترکیه در این کشور، نوشت: آینده گروههای وابسته به ترکیه در سوریه تاریک  است.

به گزارش کردپرس، نشریه فوربز به اتفاقات دو هفته گذشته در شمال غرب سوریه و درگیری هیئت تحریر شام با گروههای وابسته به ترکیه در شمال ادلب سوریه پرداخته است. این نشریه درگیری های اخیر را نشانه تضعیف شدن گروه های وابسته به ترکیه دانسته است.

در مقاله این مجله آینده گروههای وابسته به ترکیه تیره و تار توصیف شده است زیرا به نوشته این نشریه، گروههای وابسته به ترکیه از نظر سیاسی پایگاه محکمی ندارند و در اداره مناطق تحت کنترل خود موفق نبوده اند. فوربز دلیل این ناکارآمدی را خارج شدن سریع کنترل مناطق تحت کنترل ارتش آزاد وابسته به سوریه توسط هیئت تحریر شام دانسته است در حالی که این گروه در لیست گروههای تروریستی قرار دارد.

این نشریه در مقابل تجربه کردها در اداره مناطق تحت کنترل خود در شمال و شمال شرق سوریه را تجربه ای موفق ارزیابی کرده است. فارن پالسی دلیل این کارآمدی را  بهره بردن کردها از یک سیستم حکمرانی دارای برورکراسی توسعه یافته ، پیچیده و ساختار کلی یکپارچه حکمرانی دانسته است.

فوربز  دلیل از دست رفتن برخی مناطق کردنشین سوریه مانند عفرین و تسلط ترکیه و ارتش آزاد بر این مناطق را چراغ سبز روسیه به آنکارا برای حمله به کردها عنوان کرده است.