هشدار بنیاد آبزرور ریسرچ درباره آینده منابع انرژی در اقلیم کردستان
سرویس جهان- بنیاد آبزرور ریسرچ هشدار داد اگر سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه نفت و گاز اقلیم کردستان صورت نگیرد، این منطقه در آینده با کمبود شدید منابع مالی روبرو خواهد شد.

به گزارش کردپرس، بنیاد آبزرور ریسرچ در مقاله مفصلی که پیرامون وضعیت تولید نفت و گاز در جهان منتشر کرده، بخش کوچکی هم به وضعیت منابع نفت و گاز اقلیم کردستان عراق اختصاص داده است.

این مرکز با تکیه بر داده های موجود از کاهش شدید سرمایه گذاری در میدان های نفتی اقلیم کردستان خبر داده است. این موسسه هشدار داده اگر سرمایه گذاری جدید صورت نگیرد تواید نفت خام در اقلیم کردستان، تا سال 2027 نصف خواهد شد.

این موسسه هشدار داده است در صورت عدم توجه به سرمایه گذاری در نفت اقلیم کردستان، میزان صادرات نفت خام این منطقه به 240000 بشکه در روز کاهش خواهد یافت.

آبزرور ریسرچ اما پیش بینی کرده است که در صورت سرمایه گذاری در چاههای نفتی اقلیم کردستان، میزان صادرات نفت خام آن تا 530000 بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

این موسسه هشدار داده است با توجه به وابستگی شدید دولت اقلیم کردستان به درآمد صادرات نفت هشدار داده است در صورت عدم سرمایه گذاری جدید و با توجه به کاهش شدید ذخایر برخی چاهها، اربیل در آینده ای نزدیک به بحران مالی شدیدی دچار خواهد شد.