1129 واحد صنعتی در کردستان به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل هستند
مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: تاکنون یک هزار و 129 واحد صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد در این استان به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده اند.

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری رونق صنعت را نشانه توسعه هر استان عنوان کرد و گفت: کاربرد دوگانه گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک صنایع، نقش محوری گاز در صنعت را برجسته تر می سازد.

وی با اشاره به اینکه یک هزار و 828 واحد صنعتی استان مشمول قانون مصوبه شورای اقتصاد شدند، افزود: این تعداد واحد در مجموع سالانه مصرف کننده 50 میلیون لیتر فرآورده های نفتی بودند که با گازدار شدن یک هزار و 129 واحد صنعتی در مصرف سالانه 45 میلیون و 140 هزار لیتر سوخت های مایع صرفه جویی می شود.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به اینکه در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها با گازرسانی به یک هزار و 129 واحد صنعتی 89 درصد حجم جایگزینی گازطبیعی به جای سوخت های مایع محقق شده است، اظهار کرد: با تحقق اهداف پیش بینی شده سال جاری، گام های اساسی برای دستیابی به جهش تولید برداشته می شود و سالانه در مصرف 4 میلیون لیتر سوخت های مایع صرفه جویی و حجم جایگزینی به 91 درصد خواهد رسید.

فعله گری بهره مندی واحدهای صنعتی از انرژی مطمئن و در دسترس را موجب افزایش تولید و اشتغال زایی دائم عنو کرد و ادامه داد: در سال جاری تعداد 149 واحد تولیدی و صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند که 59 مورد آن را واحدهای جدیدالاحداث تشکیل می دهد.

وی یادآور شد: پروژه هایی که در بخش گازرسانی به واحدهای صنعتی فعال است تا پایان سال جاری تعداد 120 واحد دیگر به چرخه مصرف کنندگان گاز طبیعی می پیونند.