رئیس اتحادیه میهنی کردستان با شخصیتهای برجسته احزاب سیاسی تشکیل جلسه می دهد
سرویس عراق و اقلیم کردستان _ رئیس اتحادیه میهنی بافل طالبانی با روسای دیگر احزاب سیاسی تشکیل جلسه می دهد، ، موضاعات اصلی این جلسه حول محور اوضاع سیاسی و وضعیت حکمرانی اتحادیه میهنی است.

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس :بر اساس گزارشات رسیده بافل طالبانی و شخصیتهای ردیف اول احزاب سیاسی دیگر تشکیل جلسه می دهند.
در این جلسه که در شهر دوکان برگزار می شود بسیاری از احزاب سیاسی بجز حزب پارتی حضور دارند و اوضاع سیاسی و شیوه ی حکمرانی و خدمت رسانی و موضاعات مربوط به حواشی شهر سلیمانیه و شرایط ارتباطی بین دو حزب اتحادیه میهنی و پارتی جهت آماده سازی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.
شایان ذکر است که پارتی و اتحادیه میهنی در شرایط دشواری از روابطشان به سر می برند که همین امر شرایط حکمرانی اقلیم کردستان را تحت تاثیر خود قرار داده است، بر همین اساس این دو جریان مجریان اصلی اقلیم کردستان هستند.