تعریف 790 میلیارد تومان پروژه شهری در سنندج
شهردار سنندج گفت: سه پروژه در حوزه ترافیکی شهری در سنندج با برآورد اولیه 394 میلیارد تومان تعریف شده که در صورت اجرای 3 فاز پروژه غیرهمسطح بلوار محمدی، برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه ها 790 میلیارد تومان خواهد بود.

به گزارش کرد پرس، سیدانور رشیدی در جلسه بررسی پروژه های عمرانی شهر سنندج، گفت: شهرداری سنندج در راستای رفع برخی مشکلات ترافیکی و همچنین خدمات رسانی بهتر به شهروندان چند پروژه حوزه ترافیک شهری را در ورودی های شهر سنندج تعریف کرده است.

وی افزود: این پروژه ها با توجه به اولویت و نیازهایی که در سطح شهر سنندج احساس می شد در قالب 3 پروژه شامل تقاطع غیرهمسطح ورودی نایسر، تقاطع همسطح میدان محمدی و تقاطع غیرهمسطح بلوار آزادگان ـ کردستان تعریف کرده و کار مطالعاتی آن انجام شده است.

شهردار سنندج اظهار کرد: روان سازی ترافیک، ارتقای ایمنی حرکت سواره و پیاده، ارتقای کمی و کیفی فضای سبز، تعریف ظرفیت های اقتصادی و ... از اهداف اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح ورودی نایسر است.

رشیدی ادامه داد: تحمیل ترافیک ناحیه منفصل شهری بیش از 75 هزار نفری نایسر به ورودی شهر، ضعف ایمنی، حرکت و انسداد ترافیکی، عدم وجود مدیریت در برنامه ریزی کاربری ها و اماکن و حضور کاربری های مزاحم بصری جداره آشفته مسیر، خروجی ها و دور برگردان غیرهندسی و عدم وجود هرگونه المان و نشانه معرف از دیگر دلایل مهم در اجرای این پروژه بوده است.

وی یادآور شد: بررسی میدانی محدوده طرح، استعلام دستگاه های زیرساخت، برداشت نقشه برداری و تهیه نقشه های مستحاطی و توپوگرافی و تهیه پلان ارزیابی معارض، تهیه پیش طرح های فاز صفر نقاط گره گاهی، آماربرداری ترافیکی محدوده ترافیکی و ... از اقدامات انجام شده در راستای اجرای این طرح بوده است.

شهردار سنندج با بیان اینکه 110 میلیارد تومان برآورد مالی اولیه در اجرای پروژه تقاطع همسطح ورودی نایسر به صورت میدان و زیرگذر است، بیان کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در کاهش ترافیک در این محدوده خواهد داشت و مشکلات ترافیکی موجود در ناحیه منفصل شهری نایسر با جمعیت 70 هزار نفری را رفع خواهد کرد.

رشیدی با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح میدان محمدی دیگر پروژه در دست اقدام شهرداری است که کار مطالعاتی آن انجام شده است، گفت: برای اجرای این پروژه 14 گزینه پیشنهادی طراحی و ارائه کرد که که گزینه سه سطح مورد تصویب شورای ترافیک قرار گرفته است.

وی اجرای تقاطع آزادگان ـ کردستان را دیگر پروژه مهم تعریف شده در حوزه ترافیک شهری سنندج عنوان کرد و افزود: این پروژه نقش مهمی در کاهش ترافیک سطح شهر سنندج خواهد داشت.

شهردار سنندج اظهار کرد: قیمت توافقی اولیه برای اجرای هر 3 پروژه 394 میلیارد تومان است و در صورت اجرای 3 فاز پروژه غیرهمسطح بلوار محمدی برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه ها 790 میلیارد تومان خواهد بود.

رشیدی با اشاره به اینکه علاوه براین سه پروژه کار مطالعاتی 8 پروژه دیگر نیز انجام شده است، ادامه داد: براساس رایزنی و توافقات اولیه که صورت گرفته است، اجرای این پروژه ها 80 درصد به صورت تهاتر و 20 درصد در طول پروژه پرداخت خواهد شد.