مهمانی سارهای مهاجر در مناطق گرمسیری جنوب ایلام
سرویس ایلام - سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: زیستگاه‌های مناطق گرمسیری جنوب ایلام پذیرای پرندگان مهاجر شده اند.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، علیرضا محمدی عنوان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و تنوع اقلیمی در استان ایلام هر ساله با شروع فصل سرما، زیستگاه‌های مناطق گرمسیری جنوب ایلام، پذیرای پرندگان مهاجر است.

وی تصریح کرد: اقلیم مناسب، آب و هوای معتدل و تغذیه کافی در فصل زمستان باعث شده تا هزاران قطعه از پرندگان مهاجر از گونه سارها زیستگاه‌های استان ایلام را برای زمستان گذرانی انتخاب کنند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام ادامه داد: بر اساس پایش‌های انجام شده، امسال هزاران قطعه پرنده مهاجر از گونه سارها، در چهارده زیستگاه استان به مدت سه ماه توقف دارند.

وی افزود: این پرندگان مهاجر پس از تخم گذاری و زادآوری، دوباره به مکان اصلی خود در عرض‌های شمالی کشور بر می‌گردند.این پرندگان کنار آبزی، تا پایان اسفندماه در زیستگاه‌های استان ایلام حضور دارند.