استفاده ترکیه از سلاح شیمیایی علیه اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ یک نماینده مجلس عراق اعلام کرد گزارشی از دو متخصص آلمانی و سویسی بر سر استفاده ترکیه از سلاح شیمیایی را ارائه کرده و نخست وزیر عراق در این زمینه درخواست تشکیل جلسه داده است‌.

به گزارش کردپرس به نقل از «زمن پرس»: «سوران عمر» نماینده مجلس عراق در صفحه شخصی تویترخود اعلام کرد گزارش دو متخصص آلمانی و سویسی را درمورد استفاده دولت ترکیه از سلاح شیمیایی علیه اقلیم کردستان را به مجلس ارائه کرده است که نخست وزیر عراق در این زمینه درخواست تشکیل جلسه را داده است.
پیشتر نیز نیروهای پ.ک.ک از استفاده دولت ترکیه از سلاح شیمیایی خبر دادند و در این زمینه از هیئت های بین المللی درخواست تحقیق و بررسی کردند.