سفر مقامات آمریکا به اقلیم کردستان برای رفع تنش میان پارتی و یکیتی
سرویس جهان- رندا سلیم پژوهشگر اندیشکده خاورمیانه، سفر برت مک گورک، مقام ارشد در واشنگتن به اقلیم کردستان را در راستای تلاش بهبود مناسبات دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی دانست.

به گزارش کردپرس، روز گذشته برت مک گورک، هماهنگ کننده سیست های خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا روز گذشته به همراه هیئتی وارد اقلیم کردستان شد و با مقامات این منطقه دیدار و گفتگو کرده است.

 رندا سلیم، پژوهشگر اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن هدف از این سفر برت مک گورک به اقلیم کردستان را تلاش برای رفع تنش در ورابط دو حزب حاکم در اقلیم کردستان دانست.

حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی که بخش عمده ای از دولت اقلیم کردستان را در اختیار دارند تنش کم سابقه ای را در روابط خود تجربه می کنند. اخیرا وزرای اتحادیه میهنی شرکت در جلسات دولت به ریاست مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان از حزب دموکرات را تحریم کرده اند.

به نوشته بخش انگلیسی العربیه، برت مک گورک با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق و مقامات ارشد حزب اتحادیه میهنی دیدار و گفتگو کرده است.

رندا سلیم معتقد است دولت آمریکا می تواند میان این دو حزب میانجیگری کرده و از به خشونت کشیده شدن تنشها میان این دو حزب جلوگیری کند.

بر این اساس آمریکا از این نگران است که تنشها میان این دو حزب بر مبارزه مشترک آنها علیه داعش تاثیر منفی بگذارد.