برخی از احزاب سیاسی در برابر دستیابی بغداد- اربیل به توافق برای حل اختلافات مانع تراشی می کنند
سرویس عراق و اقلیم کردستان -عضو  حزب دموکرات کردستان، برخی از احزاب سیاسی را  بدون ذکر نام آنها به مانع تراشی در برابر دستیابی به توافق برای پایان دادن به اختلافات بین بغداد -اربیل متهم کرد.

به گزارش کردپرس ، ادریس شعبان در گفتگو با خبرگزاری «بغداد الیوم» گفت : برخی از احزاب سیاسی در برابر دستیابی بغداد - اربیل به توافق در خصوص سهم بودجه اقلیم کردستان ، موضوع نفت و گاز و واریز حقوق کارکنان اقلیم از سوی بغداد ، مانع تراشی می کنند.

شعبان  بابیان اینکه  سفر اخیر مسرور بارزانی ،  رئیس اقلیم کردستان ، سفر  مهمی برای حل اختلافات بین بغداد – اربیل بود،افزود: دولت فدرال عراق تحت تاثیر فشارهای طرف های مختلفی است که مانع دستیابی به توافقی برای پایان دادن به مشکلاتش با اقلیم کردستان می شود.