درختان سرو بلوار تاق بستان سمپاشی می شوند
سرویس کرمانشاه _ رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه از عملیات سمپاشی درختان سروِ بلوار طاق بستان جهت مبارزه با آفت شپشک خبر داد.

به گزارش کردپرس، فرامرز رحمتی زاده اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و با نظارت کلینیک گیاه پزشکی سازمان عملیات سمپاشی درختان سرو شیراز بلوار طاق بستان علیه آفت شپشک انجام شد.

وی ادامه داد: شپشک قسمت های مختلف ساقه، برگ، شاخه و تنه درخت را مورد حمله قرار می دهد و با مکیدن شیره غذایی باعث نابودی آنها می شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری  کرمانشاه گفت: سم پاشی در ساعات اولیه صبح با سم دیازینون با غلظت یک در هزار با دقت و تاثیر لازم به روش دستی توسط اپراتور انجام و در حین عملیات سمپاشی، یک نفر از کارشناسان فضای سبز با تخصص گیاه پزشکی به صورت تمام وقت حضور دارد و تمام عوامل سمپاشی مکلف به استفاده از ماسک و دستکش هستند.

رحمتی زاده با بیان این که آموزش‌های لازم برای انجام صحیح و بدون نقص سمپاشی درختان به کارگران و اپراتور داده شده است، تصریح کرد: مناطق هشت گانه شهرداری ملزم به ارائه گزارش تصویری از انجام سمپاشی درختان سطح منطقه خود به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های گیاهی و آفات به درختان و فضای سبز در صورت نیاز و با توجه به شرایط آب و هوایی در طول سال طی چند مرحله عملیات شستشوی درختان و سمپاشی اجرا می شود.