دادگاه تجدید نظر اقلیم کردستان بافل و قبادطالبانی و وهاب حلبچه ایی را متهم کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان_ دادگاه تجدیدنظر اقلیم خواستار تحقیق و تجدیدنظر در اسناد مربوط به بافل طالبانی و قباد طالبانی و اژین امین و چند مسئول دیگر اتحادیه میهنی کردستان شد و آنها را متهم دانست.

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس: طی نامه ایی که روز دهم این ماه منتشر شد و به دادگاه رانیه ارائه شد محمد مصطفی فرزندان طالبانی ، اژین امین و وهاب حلبچه ایی و چند مسئول دیگر اتحادیه میهنی متهم شناخته شده اند ، در این نامه آمده است که تمامی اسناد و مدارک متعلق به متهمین (بافل، جلال حسام الدین طالبانی، قباد جلال حسام الدین طالبانی ، سلمان ملا امین با نام مستعار ماموستا اژین، وهاب محمد با نام مستعار وهاب حلبچه ایی، شبخ احمد لوکان و همکارش دارو نوری) که در نزد پلیس رانیه است را جهت تحقیق و بررسی به این دادگاه ارسال کنید.
طبق این نامه رئیس دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان این پرونده تحقیقاتی را از مرکز پلیس رانیه به اربیل منتقل می کند، اگرچه این نامه به محتوی پرونده اشاره نکرده است اما پیش بینی می شودبا پرونده «مراد کانی کرده ایی» مربوط باشد.
عصر روز ۲۰۲۱/۱۱/۲۶ سرهنگ «مراد «عبدالرحمن عبدالله» و دو پلیس به نامهای « خوشنام ویسی»و«هاوکار ناظم»  در شهر رانیه کشته شدند و در همان شب نیز پلیسی به اسم «سرکار فاخر» زخمی شد و یکی از همراهانش«فرصت قادر احمد»  ربوده شد.
بعد از وقوع این حادثه خانواده سرهنگ «مراد کامی کرده ایی» دستگاههای امنیتی اتحادیه میهنی را مقصر دانسته و خواستار تحقیق قانونی از طریق مقامات قضایی شدند.