استاندار: سهم اشتغال بخش کشاورزی آذربایجان غربی ۱۶ درصد است
سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان‌غربی‌ گفت: ۳۳ درصد اقتصاد آذربایجان غربی مربوط به بخش کشاورزی است ولی با این حال تنها ۱۶ درصد سهم اشتغال استان به این بخش اختصاص دارد.

به گزارش کردپرس، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی افزود: هر استان ظرفیت های متفاوتی برای توسعه اشتغال دارد که با راهبری شورای عالی اشتغال، این مزیت‌ها می تواند برای توسعه اشتغال در هر استان لحاظ شود.

او اضافه کرد: آذربایجان غربی در حوزه معدن ظرفیت های بسیار خوبی دارد و امسال نیز پیشران توسعه استان، این بخش در نظر گرفته شده اما میزان اشتغال این حوزه در آذربایجان غربی، حدود یک درصد است.

استاندار آذربایجان‌غربی‌ تاکید کرد: نهادهای مختلف از جمله بانک ها باید در راستای توسعه اشتغال و رسیدن به اهداف اشتغال تعیین شده، همراهی کنند و تسهیلات لازم و مصوب را پرداخت کنند.

او ادامه داد: البته برخی بانک ها در این خصوص خوب عمل کرده اند و میزان تسهیلات پرداختی آنها به ۱۲۰ درصد نیز می رسد، ولی برخی بانک ها میزان پرداختی شان ۲۰ یا ۳۰ درصد است.

معتمدیان با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در راستای توسعه اشتغال آذربایجان غربی در یک سال گذشته صورت‌ گرفته، گفت: دهها واحد تولیدی در این مدت، فعال شده و سرمایه گذاری های خوبی نیز در استان شکل گرفته که همه اینها در بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد موثر بوده است.

استاندار آذربایجان‌غربی‌ همچنین با تاکید بر نظارت و توجه به اشتغال ایجاد شده در استان، افزود: صحت سنجی و راستی آزمایی لازم در این خصوص باید به صورت دقیق و میدانی در استان صورت گیرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با اشاره به راه اندازی نظام جامع نظارت بر اشتغال ایجاد شده در دولت سیزدهم گفت: این امر از اقدامات مهم دولت در راستای صحت سنجی و نظارت بر اشتغال ایجادی است.

محمود کریمی بیرانوند افزود: با راه اندازی این سامانه، اشتغالی که از سوی نهادهای مختلف ایجاد می شود، به سه صورت پیامکی، تلفنی و میدانی مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: برای اولین بار، در دولت سیزدهم اتاق شیشه ای برای کنترل همه اقدامات اشتغالی دولت در قالب سامانه رصد راه اندازی شده و این سامانه به همه دستگاه ها اجازه می دهد که هر کاری برای اشتغال کرده اند، ثبت کنند.