اعطای پنل خورشیدی قابل حمل به ۹۰ خانواده عشایر کوچ رو ملکشاهی
سرویس ایلام - با حضور مدیرعامل شرکت برق و مدیرکل امور عشایری استان ۹۰ دستگاه پنل قابل حمل خورشیدی برای تامین برق اضطراری به عشایر شهرستان ملکشاهی تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، ناصری مدیرعامل شرکت برق استان در آیین تحویل این سامانه ها گفت: تا کنون استان ایلام در فاز اول ۳۱۰۰ سامانه قابل خورشیدی به عشایر گرانقدر استان تحویل داده شده و در فاز دوم نیز براساس هدف گذاری ۶۵۰ سامانه دیگر به عشایر استان تحویل داده خواهد شد.

وی ادامه داد: برای هر کدام از این سامانه ها صد میلیون ریال هزینه شده است و تا کنون ۵۵۰ پنل نیز به مردم شریف استان تحویل داده شده است و انتظار می رود تا تابستان سال آینده ۶۵۰ سامانه دیگر به دست عشایر استان برسد.