مشارکت ۸ هزار میلیارد تومانی خیرین برای احداث مدرسه در ایران
سرویس آذربایجان غربی- معاون وزیر آموزش و پرورش خواستار پررنگ شدن نقش خیرین، واقفان، گروه های جهادی و مردمی در امر مدرسه سازی شد و گفت: امسال خیرین ۸ هزار میلیارد تومان در احداث مدرسه در ایران مشارکت داشتند.

به گزارش کردپرس، احمد محمودزاده در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد ماکو افزود: هدف و فلسفه ایجاد مناطق آزاد، اقتصادی و تجاری است ولی اگر به تاریخ نگاه کنیم به نوعی در بیان و سخنان مسئولان تراز اول کشوری به وفور می شنویم که تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی بدون نقش آفرینی فرهنگی امکان پذیر نیست.

او رشد جایگاه اقتصادی کشور را نیازمند نقش آفرینی فرهنگ توصیف کرد و افزود: هر توسعه ای بدون فرهنگ معیوب است لذا تقویت مناطق آزاد با پرداختن به مساله تعلیم و تربیت امکان پذیر است.

محمودزاده بیان کرد: درعصر صنعتی و فراصنعتی، آموزش و پرورش مهمترین منبع تامین نیروی انسانی است بطوریکه همگان واقفند بزرگترین سرمایه کشور، نیروی انسانی است.

اوادامه داد: نیروی انسانی محصول آموزش و پرورش می باشد و آینده کشور درکلاس های درس دانش آموزان و معلمان طراحی می شود.

محمودزاده گفت:‌شوراهای آموزش و پرورش نهاد قدرتمند و تصمیم گیر در سطح بومی، محلی و بستر ورود به مسائل أموزشی با استفاده از خرد جمعی هستند.

او از مشارکت ۸ هزار میلیارد تومانی خیرین در احداث مدرسه در کشور در سال جاری خبرداد و گفت: ۴۰ هزار خیر در ایجاد زیرساخت ها، نوسازی و تجهیز مدارس نقش ایفا کرده اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش خواستار پررنگ شدن نقش خیرین، واقفان، گروه های جهادی و مردمی شد و اظهار کرد: در دسترس ترین موضوع مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش، همین شوراهای آموزش و پرورش است.

معاون وزیر در پایان گفت: ظرفیت های منطقه آزاد ماکو و وزارت آموزش و پرورش برای رفع مشکلات اساسی در بستر شوراهای آموزش و پرورش تجمیع می شود و هدف از سفر به منطقه تدوین نقشه راه مشترک بین منطقه آزاد و وزارتخانه برای ارتقای نظام آموزش در این منطقه است.