آذربایجان غربی در رده کمترین میزان تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری ایران
سرویس آذربایجان غربی- بر اساس گزارش اتاق ایران و مرکز آمار، استان آذربایجان غربی کماکان رتبه برتر فضای کسب و کار و دارای کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ایران است.

به گزارش کردپرس؛ بر اساس نتایج اتاق بازرگانی ایران حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۹، آذربایجان غربی به همراه سمنان و زنجان دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار است. آذربایجان غربی در دو سال اخیر همواره رتبه برتر کسب و کار ایران را به خود اختصاص داده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نیز، آذربایجان غربی به همراه مازندران و مرکزی از کمترین نرخ تورم دوازده ماهه برخوردار هستند و در نرخ تورم دوازده ماهه خانوار شهری نیز آذربایجان غربی از کمترین میزان تورم برخوردار است.

این استان در دو سال اخیر در رتبه برتر در فضای کسب و کار کشور را کسب کرده است.