پیگیری پرونده تخلف ۵۹ مسئول ایلامی در سازمان بازرسی
سرویس ایلام - بازرس کل ایلام گفت: ‌۵۹ نفر از مسوولان استان در پست های مختلف مورد پیشنهاد تعقیب کیفری، اداری، انضباطی و انتظامی طی ۶ ماهه اول سال جاری قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، اصلانی در مورد احکام کیفری افزود: در بازه زمانی ۶ ماهه اخیر ۱۵ نفر شامل سه نفر رییس اداره و هشت نفر کارشناس محکومیت کیفری در دادگاه بدوی و تجدید نظر و چهار نفر رییس اداره و کارشناس (هرکدام ۲ نفر) نیز حکم جلب کیفرخواست به دادرسی داشتند.

وی یادآور شد: همچنین برای ۸۴ نفر از مسوولان که طی سنوات گذشته پیشنهاد تعقیب اداری، انضباطی و انتظامی داشته و تخلفات آنها محرز شده بود، در نیمه اول امسال احکام قطعی آنها صادر شده است.

بازرس کل ایلام توضیح داد: برای یک مدیرکل، یک معاون، ۱۱ رییس اداره، ۲ شهردار و ۲۳ کارشناس حکم اخطار و توبیخ همراه با درج در پرونده کاری صادر شده است.

اصلانی ادامه داد: حکم اخطار و توبیخ بدون درج در پرونده کاری برای ۲ معاون، ۱۴ رییس اداره و ۱۳ کارشناس صادر شد و ۲ معاون، ۲ رییس اداره و پنج کارشناس نیز کسر از حقوق شدند.

بازرس کل استان ایلام اضافه کرد: یک رییس اداره و یک بازرس تنزل پست و یک بازرس هم بازخرید شدند و ۲ رییس اداره هم حکم محرومیت دائمی از انتصاب به پست های مهم و حساس را دریافت کردند و یک مدیر کل سابق و ۲ بازرس هم به طور دائم از کار اخراج شدند.