ادارات آذربایجان غربی امروز و فردا زودتر تعطیل می شوند
سرویس آذربایجان غربی- معاون توسعه منابع و مدیریت استاندار آذربایجان غربی گفت: در راستای اجرای مصوبه كارگروه سوخت استان و به منظور مديريت بهينه مصرف انرژی، ادارات آذربایجان غربی دو ساعت زودتر از وقت قانونی تعطیل می شود.

به گزارش کردپرس، جعفر ذوالفقاری تصریح کرد: براساس این بخشنامه فعاليت كليه دستگاه های اجرایی، واحدهای تابعه، بانكها و مراكز آموزشی به استثناء مراكز امدادی و خدمات رسان و بهداشت درمان در روز چهارشنبه 21 و پنجشنبه 22 دی ماه به مدت دو ساعت زودتر از موعد قانون تعطيل می شود.

او در ادامه خواستار نظارت كامل بر روند كاهش مصرف انرژی و سيستم های گرمايشی توسط مديران دستگاه های اجرايی شد.

معاون توسعه منابع و مدیریت استاندار آذربایجان غربی گفت: می طلبد شركت گاز استان جهت اعمال نظارت و اعزام گروه های بازرسی از روند اجرای این بخشنامه اهتمام جدی داشته باشد.