بخشی نگری آفت مدیریتی است
مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر بخشی نگری و صنفی نگری در تمامی بخش ها آفت مدیریتی است.

به گزارش کرد پرس، ابراهیم علی مولابیگی در جلسه تعامل ستادی کاهس مشکلات اکتشافی و معدنی استان کردستان، گفت: انتظار می رود مشکلات با تفاهم و مشارکت همدیگر از ظرفیت های استان استفاده شود و بخش های احیا و مراقبتی هم در نظر گرفته شود.

وی اظهار کرد: ظرفیت معدن در هر استانی پتانسیل قابل اقتصادی است و برای شکوفایی و به ثمر رساندن این پتانسیل اقتصادی باید راهکارهای خوبی ارائه شود.

مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب هم پتانسیل معدن احیا شود و هم منابع طبیعی حفظ شود.

مولا بیگی ادامه داد: تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی یکی از مسائل مهم در راستای پیشرفت و توسعه همه جانبه در استان است.

وی یادور شد: رسیدن به تفاهم نامه در ایجاد رونق اقتصادی و حفظ محیط زیست یکی از اولویت هوی برگزاری این جلسه است.

مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: خوشبختانه با توجه به برنامه ریزی ها و توجه های لازم به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی صمت در این مسیر گام های جدی را بر داشته است و رضایت دو طرفه ای ایجاد شده است.