جاسوسی بی وقفه دولت اردوغان از کردهای ساکن آلمان
سرویس جهان- بر اساس گزارش نشریه نوردیک با استناد به نامه های سری رد وبدل شده میان وابستگان دولت ترکیه در آلمان و مدیریت یک آژانس امنیتی ترکیه، طی سالهای گذشته، عوامل دولت ترکیه بی وقفه از شهروندان کرد و مخالفان اردوغان ساکن در آلمان جاسوسی کرده اند.

به گزارش کردپرس، روزنامه نوردیک با استناد به نامه های سری ادعا کرده است که با وجود تلاش های دولت آلمان برای از کار انداختن فعالیت های جاسوسی دولت ترکیه از مخالفان رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور، این اقدامات بدون وقفه ادامه داشته است.

بر اساس این گزارش، عوامل جاسوسی دولت ترکیه و به صورت ویژه عوامل وابسته به مدیریت امنیت عمومی ترکیه، مخالفان رجب طیب اردوغان و ابسته به فتح الله گولن، روحانی ناراضی ترکیه و افراد مظنون به عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه ساکن آلمان را هدف قرار داده اند.

این نشریه در گزارش خود شرح وظایف عوامل جاسوسی دولت اردوغان را کسب اطلاعات از زندگی خصوصی مخالفان اردوغان، تلاش برای کسب اطلاع از وابستگی های مذهبی و سیاسی این افراد و در مواردی تلاش برای حذف این عناصر عنوان کرده است.

 بر اساس گزارش نوردیک، برخی جاسوسان دولت ترکیه در سالهای 2022 و 2017 توسط نهادهای امنیتی آلمان دستگیر شده اند. این افراد به فعالیت های جاسوسی در خاک آلمان علیه مخالفان اردوغان از جمله کردها اعتراف کرده و برخی از آنها نیز به زندان محکوم شده اند.

این نشریه تاکید کرده است که سازماندهی فعالیت های جاسوسان ترکیه در خاک آلمان توسط بخشی از وزارت خارجه ترکیه صورت گرفته است.