مرگ دردناک نوجوان کولبر بانه ای
هیوا اختیارالدینی نوجوان بانه ای، در حین کولبری، مسیر را گم کرد و به دلیل سرما و یخزدگی جان خود را از دست داد.

به گزارش کرد پرس، بر اساس گزارش رسانه های محلی نیمه شب گذشته این نوجوان ۱۶ ساله که اهل روستای آرمرده بانه است و به دلیل فقر مالی مجبور به کولبری بوده در مسیر به دلیل گم کردن مسیر دچار سرما و یخبندان شده و جان خود را از دست داده است.