یکشنبه 17 اسفند 1399
اخبار ویژه :
تکمیل مسکن مهر پاوه مستلزم مشارکت صاحبان واحدها استیکشنبه 17 اسفند 1399

استاندار کرمانشاه:تکمیل مسکن مهر پاوه مستلزم مشارکت صاحبان واحدها است

سرویس کرمانشاه_ استاندار کرمانشاه در نشست بررسی مشکلات مسکن مهر پاوه؛ اظهار داشت: کار تکمیل ۱۲۰ واحد از مسکن مهرهای پاوه توسط راه و شهرسازی به مراحل نهایی رسیده است.