دوشنبه 15 آذر 1400
اخبار ویژه :
حجم بافت های تجاری کرمانشاه توجیه اقتصادی نداردیکشنبه 14 آذر 1400

معاون عمرانی استاندار:حجم بافت های تجاری کرمانشاه توجیه اقتصادی ندارد

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: تقاضای مجوز کاربری تجاری برای احداث مغازه‌ها و سوپرمارکت های کوچک و ... ، حدود ۹۰ درصد پرونده‌های مطرح شده در ماده ۵ را تشکیل می دهد که در کلانشهرها دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

ما میراث خواران بی هنر / محمود رستمی تباریکشنبه 14 آذر 1400

هشداری پیرامون تخریب های گسترده طبیعت در هورامان؛ما میراث خواران بی هنر / محمود رستمی تبار