یکشنبه 28 شهریور 1400
اخبار ویژه :
استاد جافر زه لکه ای و میراث شمشال / سیامک رحیمیشنبه 27 شهریور 1400

استاد جافر زه لکه ای و میراث شمشال / سیامک رحیمی

سرویس کرمانشاه _ سیامک رحیمی مدیر عامل خانه موسیقی پاوه در یادداشتی به بررسی نقش و جایگاه زنده یاد استاد" جافر زلکه ای" در موسیقی مقامی و تاثیرات فقدان این هنرمند کردستانی بر هنر شمشال نوازی پرداخته است.